Des de Més per Capdepera hem tengut coneixement de la preocupant acumulació d'enderrocs d'obra a diverses parcel·les del nostre municipi,. En un dels casos, en una zona rústica del camí de Son Terrassa, el munt de restes és de dimensions considerables.

Des de Més per Capdepera el primer que volem saber és si aquesta actuació compta amb la preceptiva llicència municipal. Si no en té ens costa creure que l'Ajuntament no hagi tengut coneixement d'aquesta activitat, ja que sembla que fa  mesos, per no dir anys, que s'hi aboquen enderrocs. Per tant, en cas de no tenir autorització, sol·licitarem als Departaments d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament que prenguin les accions pertinents. És imperatiu que les autoritats competents prenguin mesures fermes per enfrontar aquesta problemàtica.

Demanarem explicacions clares i concises sobre què s'ha fet en els darrers anys, i que es farà d'ara en endavant amb el nou equip de govern, per identificar, perseguir i sancionar els responsables dels abocaments de restes d'obra sense comptar amb l'oportuna llicència. A l'actualitat encara hi ha gent que prefereix llançar aquestes restes a foravila i arriscar-se a una multa contundent. És fonamental que les lleis i regulacions s'apliquin de manera rigorosa per garantir la protecció de les nostres terres i prevenir la impunitat. A més, és necessari un augment de la conscienciació i l'educació ambiental perquè les persones entenguin les conseqüències negatives d'aquestes pràctiques i promoguin alternatives sostenibles. Cal establir campanyes de sensibilització per tal de fomentar el respecte i la preservació del nostre entorn natural.


Més per Capdepera