Més per Capdepera vol agrair la tasca de tots els regidors i regidores que han treballat perquè Cala Agulla i Cala Mesquida tornin a ser parc natural Amb la presència de Llorenç Mas, Director General d'Espais Naturals i Biodiversitat del Govern de les Illes Balears, Més per Capdepera va voler agrair a tots els regidors i regidores del PSM, Iniciativa Verds i MÉS a l'Ajuntament de Capdepera la tasca realitzada perquè Cala Agulla i Cala Mesquida finalment hagin obtingut la màxima protecció.

Per celebrar-ho, ahir dimecres 29 d’abril, Més per Capdepera va reunir els caps de llista que han obtingut representació municipal, tant en nom de Més per Capdepera com anteriorment en nom del PSM i Iniciativa Verds, partits que el 2014 van unir-se en la coalició Més per Mallorca: Tomeu Garau “Bombu” (cap de llista del PSM el 1991), Felip Esteva (cap de llista del PSM el 1995 i el 1999), Mateu Garau (cap de llista del PSM el 2003 i el 2007), Maria Orts (cap de llista d'Esquerra Unida-Verds el 2003 i el 2007), Pere Fuster (cap de llista del PSM el 2011 i de MÉS el 2015) i Núria Garcia (cap de llista de MÉS el 2019).  

L'agraïment, que es fa extensiu també a la resta de regidors i regidores que han format part de l'Ajuntament de Capdepera per part d’aquests partits durant tots aquests anys, vol posar en valor tota la feina realitzada, començant per la lluita d'en Tomeu Garau “Bombu” i en Felip Esteva, inclús abans de ser regidors, com a membres de les iniciatives ciutadanes que aconseguiren salvar l'Agulla de la urbanització, i que va seguir després amb la tasca d'en Mateu Garau i na Maria Orts per intentar revertir la decisió de retallar l'extensió del parc que deixava fora Cala Agulla i Cala Mesquida, i que finalment han finalitzat els regidors i regidores que des del 2015 no han aturat de treballar per tornar a obrir el debat de l'ampliació, finalment aconseguida recentment.

Cal recordar que a finals dels anys setanta i a principis dels vuitanta hi va haver una gran lluita en el nostre poble, inclosa la recollida de signatures, per evitar la urbanització de Cala Agulla, una fita que finalment es va obtenir. Posteriorment, l'any 2001, tant l'Agulla com sa Mesquida varen ser incloses dins el Parc Natural de Llevant, en aquell moment de nova creació, si bé uns anys després el govern del PP de Matas en va retallar l'extensió i el nostre municipi quedà fora del parc.

Tot i que Cala Agulla i Cala Mesquida varen continuar protegides mitjançant les figures ANEI i Xarxa Natura 2000, el cert és que a partir del 2015 es va reactivar la iniciativa ciutadana i política per a la recuperació dels límits de l'any 2001. En aquests darrers anys s'ha dut a terme tot un procés de participació ciutadana, també a Capdepera, que va finalitzar amb l'aprovació per part del Govern de l'ampliació el passat mes de febrer, així com del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN).

Des de Més per Capdepera estam molt satisfets per la feina feta, no sempre recolzada per totes les forces polítiques locals, així com del resultat final. Cala Agulla i Cala Mesquida són espais naturals d'un valor natural i sentimental incalculable per al nostre poble, i és la nostra obligació garantir que les futures generacions en puguin gaudir. Estam segurs que formant part del Parc Natural de Llevant es garanteix la seva protecció més efectiva, alhora que queden regulats els usos i s'obre la porta a la inversió de recursos públics per a una millor gestió.

                                                                                 
Més per Capdepera