L'Institut Balear de l'Energia només ha comptat amb l'ajuda de l'IBAVI per posar plaques solars a Capdepera, ja que l'Ajuntament no ha cedit cap edifici, solar ni aparcament públicL'Institut Balear de l'Energia, empresa pública d'energia del Govern de les Illes Balears, ha anunciat que traurà a licitació tres instal·lacions d'autoconsum a Capdepera, concretament a tres edificis de l'IBAVI situats en el carrer Roses, 36 i carrer de les Dones de la Llata, 41 i 49, de les quals se'n podran beneficiar fins a 70 llars i 10 empreses del municipi, gràcies als 100 kW de potència.

Fins aquí tot sembla positiu, però des de Més per Capdepera hem tengut coneixement que l'Institut Balear de l'Energia havia demanat a tots els ajuntaments de Mallorca la col·laboració per cedir cobertes d'edificis municipals, o bé solars o aparcaments públics, per a la instal·lació de plaques solars, unes inversions que van a càrrec del pressupost d'aquesta empresa pública.

Doncs bé, el nostre Ajuntament no ha contestat les peticions. Mentre la resta de municipis de la nostra comarca sí que han col·laborat i han posat a disposició de l’Institut Balear de l’Energia edificis, solars o aparcaments municipals, a Capdepera només es podran emprar edificis de l’IBAVI. El nostre municipi queda endarrerit, per tant, a causa de la falta de compromís i de feina de l'equip de govern, tot i la quantitat de dedicacions que tenen pràcticament tots els regidors.

Coneixíem l'afició de l'equip encapçalat pel batle a deixar els nostres nuclis urbans com a esplanades de ciment ermes, sense arbres ni vegetació, però ara també sabem del seu nul interès en l'aposta per les energies verdes.

Valoram molt positivament l'aposta de l'Institut Balear de l'Energia per les instal·lacions d'autoconsum en el nostre municipi, i esperam que en el futur aquesta aposta  augmenti. El que podem anunciar és que quan Més per Capdepera governi aquesta col·laboració amb el Govern de les Illes Balears serà intensa i l'aposta per les energies renovables en el nostre municipi serà clara i decidida.