Més per Capdepera dona suport a la implantació d'un nou aparcament a cala Agulla un cop es tanqui l'actual, però no comparteix determinats aspectes del projecte que preparava l'AjuntamentEl Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) corresponent a l'ampliació del Parc Natural de Llevant preveu el tancament de l'actual aparcament de Cala Agulla en el termini de dos anys, el qual es troba en zona ANEI, d'explotació privada i sense permís per a operar. Tothom sabia que aquest aparcament sense llicència, en zona protegida, s'acabaria tancant.

A canvi, es preveu l'obertura d'un nou aparcament en zona de rústic comú, legal i de titularitat pública, mitjançant expropiació, una opció que va ser acceptada de forma unànime per tots els partits amb representació a l'Ajuntament de Capdepera. De fet, es va acordar reclamar al Govern de les Illes Balears que cercàs l'opció legal més adient per a la implantació d'aquest nou aparcament.

Hem d'explicar que, amb anterioritat, Més per Capdepera havia sol·licitat la possibilitat que, un cop es tanqui l'actual aparcament, es pogués aprofitar la mateixa parcel·la per a obrir-ne un altre, però legal i de titularitat pública. La posició de la Conselleria de Medi Ambient, en tot cas, ha estat sempre molt ferma en el sentit que la indicada parcel·la, on hi ha ara l'aparcament, ha de ser objecte d'una regeneració natural, atesa la proximitat del sistema dunar i per estar dins zona ANEI i de Parc Natural.

En conseqüència, calia trobar una solució. Més per Capdepera mai s'ha plantejat l'opció que no hi hagi cap aparcament a cala Agulla i sempre ha defensat que si es tanca l'actual hi ha d'haver una alternativa. L'actual aparcament, que funciona sense permís, acull prop de 600 vehicles diaris a l'hora, durant els caps de setmana de juliol i agost. Les actuals places d'aparcament amb les quals compta el nucli urbà de Cala Rajada a l'estiu, més altres possibles en el futur, ja no és que no puguin acollir 600 vehicles, la realitat és que no en poden acollir ni 100.

Més per Capdepera pensa que s'ha d'obrir el debat sobre la capacitat de càrrega de l'Agulla, però és evident que, amb l'actual afluència, és totalment inviable ubicar tots aquests cotxes dins Cala Rajada. Tancar l'actual aparcament i no preparar una alternativa provocaria un caos inassumible, no només dins Cala Rajada, sinó també a tota la zona boscosa que rodeja la platja. Per tant, la nostra formació no cometrà la irresponsabilitat d'oposar-se a l'obertura d'un nou aparcament a cala Agulla i d'aquesta forma deixar un problema d'aquestes dimensions en mans del nou equip de govern que es formi després de les pròximes eleccions municipals, en faci part el nostre partit o no.

Dit això, que a ningú li càpiga cap dubte que, si Més per Capdepera té responsabilitats de govern a la pròxima legislatura, es posarà a treballar des del primer dia per a millorar el transport públic i la mobilitat sostenible per a accedir a cala Agulla, amb l'objectiu de dependre el menys possible de nou aparcament.

Cal afegir també que cala Agulla es convertirà en l'entrada sud del Parc Natural de Llevant i que altres indrets de l'illa, en una situació similar, compten amb aparcaments legals en sòl rústic: a Mondragó n'hi ha dos, a Es Trenc altres dos i a l'entrada del Parc Natural de Llevant, per les muntanyes d'Artà, també n'hi ha un. És més, fa poc se n'ha obert un en rústic a Santanyí, demanat per tots els partits d'aquell municipi, per donar resposta al caos que provoquen les visites a es Caló des Moro. En resum, no es farà res que no funcioni a altres zones de Mallorca. 

També volem recordar que la parcel·la 84, on es preveu obrir el nou aparcament, no era la nostra primera opció, sinó que vàrem posar damunt la taula una part de la parcel·la 105, coneguda com es Figueral i que està un poc més amunt de la 84. En una comissió informativa celebrada a l'Ajuntament, l'equip de govern va posar damunt la taula diversos informes i opinons de caire tècnic, tant de la secretària com de l'arquitecta municipal, que aconsellaven la parcel·la 84. Tots els partits ho varen acceptar i per unanimitat mostraren el seu acord amb la parcel·la 84. Si hi ha partits que votaren una cosa a Capdepera i ara una altra a Palma potser haurien de donar explicacions, sobretot aquells que sempre han demanat el tancament de l'actual aparcament i ara no recolzen cap alternativa.

Des de Més per Capdepera es va demanar la incorporació d'una barrera vegetal que separàs l'aparcament dels habitatges pròxims, així com la plantació de més arbrat a la parcel·la i aparcaments per a bicicletes, requeriments que varen ser acceptats. S'ha de dir, en tot cas, que totes aquestes parcel·les, tant la de l'actual aparcament, com aquella on hi ha d'haver el nou com altres de viables en rústic comú no boscós, a la zona de cala Agulla, són de la mateixa propietat. Per tant, fos quina fos l'elecció de la parcel·la, s'hauria d'expropiar als mateixos propietaris, una expropiació que s'ha de fer d'acord amb la Llei d'Expropiació Forçosa, com qualsevol altra.

No hi havia més alternatives en rústic comú no forestal o boscós a la zona pròxima a la platja, i tan mateix el projecte que aprovi l'equip de govern de Capdepera, amb independència de la parcel·la elegida, haurà de passar avaluació mediambiental a la Comissió Balear de Medi Ambient, motiu pel qual no dubtam que l'escrutini serà objectiu i exigent.

A allò que s'oposa Més per Capdepera, i així ho ha fet saber a l'equip de govern de l'Ajuntament des del primer dia, és que la sortida de l'aparcament es faci pel camí de s'Ullal II o de can Pere Antoni, una opció innecessària que només provocarà molèsties als veïnats de la zona. Aquesta opció, prevista en el projecte inicial que preparava l'Ajuntament, i que desconeixem si ha variat a dia d'avui, és a dir, la de fer sortir els vehicles per un lloc diferent a l'entrada, provocaria problemes als veïnats, tant si la parcel·la triada és una com si és l'altra. En un cas als residents del camí de s'Ullal II o de can Pere Antoni, i en l'altre cas als residents del camí d'en Roig.

Fa 40 anys que els vehicles accedeixen i surten de l'aparcament de cala Agulla pel mateix camí, el que comença a la carretera de Can Patilla, sense que mai ningú hagi al·legat cap emperò tècnic o legal perquè sigui així. De fet, hi ha altres aparcaments semblants en rústic, com a es Trenc, on inclús s'entra i se surt per una carretera més estreta.

En resum, no hi ha cap justificació tècnica ni legal que no permeti els vehicles entrar i sortir del nou aparcament per la carretera d'accés a l'Agulla de tota la vida, evitant així problemes als veïnats. Més per Capdepera defensa aquesta opció i demanarà una reunió urgent dels partits amb representació municipal per a tractar aquest tema.

 

Més per Capdepera