El GOB exigeix la retirada de l'esmena de Cala Agulla i apunta a una modificació dels terminis del PORN per evitar l'urbanisme a la carta, per via legislativa.


"Consideram que PSOE, MES i PODEM no poden avalar una operació sense cap fonament, sense anàlisi d'alternatives i evitant el procés de participació en un entorn tan sensible i vulnerable com cala Agulla."  

El passat 30 de setembre, el GOB va qualificar de vergonyosa l'esmena presentada per PSOE, MES i Podem a la Llei de conservació d'espais de rellevància ambiental, que pretén declarar d'utilitat pública i interés social, l'aparcament de 450 places a Cala Agulla a la finca propietat de l'actual explotador de l'aparcament que el PORN obliga a retirar.

Els grups parlamentaris avalen així la intenció de l'Ajuntament de Capdepera que en la Comissió d'Assumptes Plenaris de dia 4 d'agost, va determinar, sense cap criteri ni tècnic ni jurídic, aquesta parcel·la com a alternativa, inevitable, a l'aparcament actual.

Una ubicació que, com ja havia advertit el GOB, coincideix amb la parcel·la sobre la que, temps enrera, s'havia tramitat i desistit la declaració d'interès general per part dels explotadors de l'aparcament actual, que varen desistir del tràmit amb requeriment judicial per enmig: la parcel·la 84 del polígon 9, qualificada com a rústic general.
Així, a través de l'esmena, i utilitzant una llei d'expropiació forçosa pre-democràtica (Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forzosa) determinen la urgent ocupació de bens i drets afectats, predeterminen l'aparcament - no previst a cap pla ni sense cap justificació ni informe tècnic solvent - a la parcel·la propietat de l'empresa que explota l'actual aparcament "al·legal" i que ja va ser denunciada i condemnada penalment. A més estableixen una capacitat, 450 places, que supera amb escreix la plantejada al projecte presentat per a la Declaració d'Interès General que eren 320 i que està per damunt de la ràtio del PIAT (Pla d'Intervenció en àmbits turístics) per aquesta platja.

L'esmena és, a més, confosa pel que fa a les edificacions de la parcel·la, els accessos, la titularitat i els tràmits ambientals. Tot plegat un despropòsit monumental tant pel fons com per la forma.

L'excusa o justificació per part dels signants de l'esmena, és la urgència que sorgeix pel fet que el PORN en tramitació, determina que l'actual aparcament (il·legal) ha de ser retirat en un termini de 2 anys des de la seva aprovació.

El PORN està però, com deim, encara en tramitació, per tant des del GOB consideram que l'opció més raonable seria reformular la disposició del PORN que estableix els terminis i, que doni un marge més ampli per al plantejament d'alternatives a l'aparcament actual.

Des del GOB sostenim que les alternatives no passen, necessàriament, per l'habilitació d'un nou aparcament a les voreres de la delimitació de PORN (que hauria de ser una àrea perifèrica de protecció). Cal un estudi seriós de mobilitat, contemplant la possibilitat d'aparcaments en sòl urbà, busos llançadera, etc. així com una avuació de la capacitat de càrrega ecològica de la platja per tal de tenir els fonaments per establir una regulació i limitació de l'accés a aquesta platja que es veu, estiu rere estiu, totalment saturada, amb festes il·legals, caravanes, cotxes i tot això, en un entorn natural protegit. I en tot cas, si es fonamentàs bé la necessitat d'un nou aparcament, cal un estudi real i fonamentat d'alternatives que contemplin, òbviament, l'alternativa zero i determinin quina ha de ser la capacitat màxima amb criteris de compatibilització de la conservació i l'ús públic de l'espai. 

La modificació dels terminis del PORN permet que la tramitació de les alternatives a l'aparcament actual es faci amb totes les garanties de transparència i participació, que es perden en el moment de fer urbanisme a la carta via esmena legislativa que ja determina quina serà sí o sí 1) que cal aparcament i 2) que ha de ser en aquella parcel·la, obviant tota la tramitació urbanística habitual que passaria per una declaració d'interès general i avaluació ambiental, amb estudi d'alternatives i participació pública.