A causa de la falta de previsió les obres del carrer de l'Agulla hauran costat, de moment, prop de 160.000 € més dels prevists, els quals s'han donat a dit

En primer lloc lamentam, un cop més, la desaparició de zones verdes. No ha quedat en tot el carrer de l'Agulla una sola bardissa de totes les que hi havia, malgrat que en el darrer projecte que ens varen mostrar s'havien de preservar. A canvi, s'han plantat moreres bordes, les quals, amb l'antecedent de la plaça dels Mariners, sembla que no faran massa ombra.

D'altra banda, en el passat ple del 9 de febrer, Més per Capdepera va requerir a l'equip de govern els comptes de les obres d'aquest carrer: per quants diners es varen adjudicar i tot allò que, posteriorment, s'ha donat a dit com a costos extraordinaris. A dia d'avui no hem obtingut resposta, tot i la insistència.

El que sí sabem, de moment, és que el pressupost de les obres apujava a 632.512,74 €, dels quals 500.000 els posava la Conselleria de Turisme i la resta l'Ajuntament. L'any passat, en el moment en què ens varen mostrar el darrer projecte, Més per Capdepera va criticar en primer lloc la renúncia a fer-hi un carril bici i, en segon lloc, va advertir l'equip de govern que el projecte havia de preveure la substitució o reparació de la xarxa de clavegueram i d'altres instal·lacions subterrànies, i es demanà que s'augmentàs el pressupost a càrrec dels recursos municipals.

La resposta de l'equip de govern a aquesta petició va ser negativa i ens varen dir que si sortia algun problema imprevist s'arreglaria sobre la marxa. Doncs bé, un cop iniciades les obres, l'Ajuntament ja ha hagut d'afegir, de moment, 165.923,31 € per a actuacions no previstes: 47.708 € per a la plantació de moreres i altres 118.215,31 € per a l'ampliació de la xarxa de sanejament, reparació de la xarxa de drenatge i reposició de l'aigua potable, precísament aquelles coses que Més per Capdepera va sol·licitar que s'incorporassin al pressupost inicial.

Tots aquests costos extres eren perfectament previsibles, com ja va advertir Més per Capdepera, i tanmateix l'equip de govern, que no les va voler preveure abans, les ha hagut d'acabar pagant amb recursos propis de l'Ajuntament.

El més greu de tot plegat no és que tot això, perfectament previsible, hagi costat 160.000 € més a les arques públiques. La qüestió és que tots aquests conceptes haurien d'haver format part del projecte que es va treure a concurs públic i adjudicats seguint els procediments de contractació pública.

Però la falta de previsió ha provocat que aquests extres costin més diners i que a més s'hagin donat a dit, amb factures separades, totes pagades a la mateixa empresa. Aquest equip de govern ens té acostumats a aquest tipus d'actuacions, però no per això Més per Capdepera deixarà de denunciar-ho.

 

Més per Capdepera