Català - Castellà - Anglès - ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes) - Accés a la UniversitatACOLLIDA DE CASTELLÀ GRUP A

Destinataris: Alumnes estrangers sense estudis formals que no entenen ni parlen castellà
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit
Lloc : Centre Cap Vermell
Hores: 4 sessions setmanals
Horari: Dimarts i dijous de 16.00 a 17.50h
Inici: 05/10/2021  Final: 23/06/2022

Preu:  Gratuït

 

ACOLLIDA DE CASTELLÀ GRUP B

Destinataris: Alumnes estrangers sense estudis formals que no entenen ni parlen castellà
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit
Lloc : Centre Cap Vermell
Hores: 4 sessions setmanals
Horari: Dimarts de 18.00 a 19.50h i dimecres  de 17.30 a 19.20h
Inici: 05/10/2021  Final: 23/06/2022

Preu:  Gratuït

 

CATALÀ. NIVELL A2

Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc : Centre Cap Vermell
Hores:  3 sessions  setmanals
Horari: Dimecres  de 19.30 a 20.45h  i dijous 18.00 a 19.30h 
Inici: 06/10/2021 Final: 23/06/2022

Preu:20 € en concepte de material

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS  DE L’AULA CAPDEPERA

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.
Dies 27, 28 i 30 de setembre
Horari:  18:30 a 20:30 h
Lloc : L’aula d’adults  del poliesportiu  Es Figueral de Capdepera ( telf. 97156 42 89)

 

També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà en l’horari:
Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós n.4 , Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00 , www.cepaarta.cat

 

CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE

Antics alumnes:                      del  6 al 10 de setembre de 2021

Nous i antics alumnes:           del 13 al 24 de setembre de 2021

Horari:                                    De dilluns, dimecres, dijous i  divendres de 18:30 a 20:30h

                                               Els dimarts  d’11:30 a 13:30h

2n QUADRIMESTRE

Tots els alumnes:        del 7 a l’11 de febrer de 2022

Horari:                        De dilluns a divendres de 18:30 a 20:30h

                                    Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

 

Documentació a aportar:  Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet

* Els antics alumnes no importa portin foto de carnet ni DNI, passaport o targeta de resident

 

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2021-2022

ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral o esportistes d’alt rendiment.
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Horari: De dilluns a dijous de 17:00 a 21.00h i divendres de 16:30 a 20:30h
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:
Inici: 01/10/2021  Final: 04/02/2022

Segon quadrimestre:
Inici: 14/02/2022  Final: 23/06/2022

Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 ò 6 matèries) en concepte de material

 

3r i 4t d’ESPA matinal (Educació Secundària per Persones Adultes) a l’aula de Son Servera

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral  o esportistes d’alt rendiment. 
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Lloc: Escoles Velles, Son Servera
Horari: De dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 14:00
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:

Inici: 01/10/2021  Final: 04/02/2022
Segon quadrimestre:
Inici: 14/02/2022  Final: 23/06/2022

Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 ò 6 matèries) en concepte de material


PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS (AUIB).

Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen l’any en què es fa la prova
Finalitat: Preparació per a les proves d’accés a  la UIB.
Hores: màxim 13h setmanals.
Horari: De dilluns a dijous dins la franja de 16.00 a 21.00h segons matèria a cursar
Inici: 04/10/2021  fins a la data de la realització de la prova

Preu: 10€  per mòdul en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL A2

Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 sessions setmanals
Horari: Dilluns de 16:05 a 17:55h i dijous  de 16:05 a 17:00h
Inici: 04/10/2021  Final: 23/06/2022

Preu: 20€ en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL B1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B1
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 sessions setmanals
Horari: Dilluns de 18:00 a 19:30h i dimarts de 18:30 a 19:45h
Inici: 18/01/2021 Final: 23/06/2022

Preu:  20€ en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL B2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 sessions setmanals
Horari d’octubre a desembre : dimecres  de 19:10 a 21:00
de gener a  final de curs : Dilluns de 19:30h  a 21:ooh  i dimecres de 19:30 a 20:45h

Inici: 02/10/2021  Final: 23/06/2022

Preu:  20€ en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL C1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 sessions setmanals
Horari: d’octubre a desembre:  Dijous de 17:00 a 18:50h

            de gener a final de curs: dimarts de 17:00 a 18:30h i dimecres  de 17:00  18:15h

Inici: 07/10/2021  Final: 23/06/2022

Preu: 20€ en concepte de material

 CASTELLÀ PER ESTRANGERS 1 (ELE 1)

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals que no entenen ni parlen castellà
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit
Horari: Dimarts  de 16:25 a 17:55h i  Dimecres de 17:00 a 18:30h
Hores: 3 hores setmanals
Inici: 5/10/2021  Final: 18/05/2022

Preu:  20€ en concepte de material

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 2 (ELE 2)

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals  i amb coneixements bàsics de castellà.
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrita. El nivell s’ajustarà a la demanda majoritària del grup.

Horari: Dimarts de 16:25 a 17:55h  i Dimecres de 17:00 a 18:30h

Hores: 3 hores setmanals

Inici: 5/10/2021  Final: 18/05/20202

Preu:  20€ en concepte de material

 

ANGLÈS 1 (A1-A2)

Destinataris: persones amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua. El  curs correspon a un nivell A1-A2 del MECR

Finalitat: millorar la competència comunicativa en anglès.

Horari: Dimarts de 18:00 a 19:30 i dimecres de 17:00 a 18:30h

Hores:  3 hores setmanals + 1 hora  d’expressió oral amb auxiliar de conversa nadiu

Inici: 05/10/2021  Final: 18/05/2022

Preu: 20€ en concepte de material

                           

ANGLÈS 2 nivell 2 (A2-B1, )

Destinataris: antics alumnes del curs anglès 2 nivell 1 i persones amb coneixements elementals d’anglès que vulguin millorar la competència en aquesta llengua. El curs correspon  a un nivell A2-B1del MECR

Finalitat: donar continuïtat al curs anglès 2 nivell 1, millorar la competència comunicativa en anglès i adquirir habilitats lingüístiques en llengua anglesa per a la preparació de les proves lliures del nivell A2.

Horari: Dimarts de 18:00 a 19:30 i dimecres de 18:00 a 19:30h

Hores:  3 sessions setmanals + 1 hora  d’expressió oral amb auxiliar de conversa nadiu

Inici: 05/10/2021  Final: 18/05/2022

Preu: 20€ en concepte de material

 

ANGLÈS 3

Destinataris: persones amb coneixement pre-intermig d’anglès que vulguin millorar la competència en aquesta llengua i adquirir un nivell intermig. El curs correspon  a un nivell B1 del MECR.

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i adquirir habilitats lingüístiques en llengua anglesa per a la preparació de les proves lliures del nivell B1.

Horari: Dimarts de 19:30 a 21:00h i dimecres de 19:00 a 20:30h

Hores:  3 hores setmanals + 1 hora  d’expressió oral amb auxiliar de conversa nadiu

Inici: 05/10/2021  Final: 18/05/2022

Preu: 20€ en concepte de material

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES Llorenç Garcías i Font)

 

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

 

CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE

Antics alumnes:                      del  6 al 10 de setembre de 2021

Nous i antics alumnes:           del 13 al 24 de setembre de 2021

Horari:                                    De dilluns, dimecres, dijous i  divendres de 18:30 a 20:30h

                                               Els dimarts  d’11:30 a 13:30h

2n QUADRIMESTRE

Tots els alumnes:        del 7 a l’11 de febrer de 2022

Horari:                        De dilluns a divendres de 18:30 a 20:30h

                                    Els dimarts d’11:30 a 13:30h

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA

 

Per a estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet, llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes i carnet de família nombrosa, monoparental o certificat de discapacitat, si escau.
Per a català C1: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto, certificat de català B2, ESO o equivalent i carnet de família nombrosa, monoparental o certificat de discapacitat, si escau.
Per a la resta d’ensenyaments: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i carnet de família nombrosa, monoparental o certificat de discapacitat, si escau.

* Els antics alumnes no importa portin foto de carnet ni DNI, passaport o targeta de resident.

Informació i matrícula : CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós n.4, Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)

Tel. 971 82 93 00 , www.cepaarta.cat

IMPORTANT: Els cursos que no tinguin suficient matrícula per poder-se impartir seran anul·lats.