Clica per ampliar/PDF


El servei forestal de la Conselleria de medi ambient conjuntament amb l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Capdepera estan realitzant una campanya per donar difusió de les mesures d'autoprotecció en urbanitzacions enfront del risc d'incendis forestals.

Els usuaris del projecte millora estan repartint porta a porta la circular informativa.

Cal dir que aquestes mesures també són d'aplicació pels habitatges en zona forestal. D'aquesta manera es vol mostrar quines actuacions preventives es poden fer en un habitatge i el seu entorn. A més, es recorda que l'època de perill d'incendi és de l'1 de maig al 15 d'octubre en la que està prohibit fer foc per a crema de restes vegetals en sòl urbà i sòl rústic, amb excepció de crema de rostolls en terrenys agrícoles que estarà subjecta a autorització per part de la Conselleria de medi ambient.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.