Més per Capdepera creu que el darrer projecte de reforma del Passeig Marítim que ha enviat l’Ajuntament a la Conselleria de Turisme és millor que els dos anteriors


 

El darrer projecte de reforma del Passeig Marítim que ha remès l’Ajuntament a la Conselleria de Turisme per a la seva licitació, i que va ser lliurat a l'oposició el passat mes de setembre, millora els dos anteriors i rectifica algunes de les mancances que Més per Capdepera havia denunciat. Aquest darrer projecte confirma que la primera línia serà per als vianants, augmenta les zones verdes i limita les zones reservades per a terrasses, de forma que respecta l'opinió dels veïnats que no en volen davant ca seva. I tot plegat s’ha fet abans de treure l’obra a concurs, com demanava Més per Capdepera, i no durant la seva execució.

Tractant-se d'un espai tan emblemàtic, possiblement aquest projecte no satisfarà tothom, però pel que fa a Més és el que més s’atraca a tot allò que hem reclamat durant aquests anys: més verd, menys espai per a les terrasses dels bars i primera línia de costa per als vianants. En tot cas, no entenem com en el moment en què es va fer el primer projecte, a l’any 2015, no es va treure a exposició pública i no es va encetar un procés de participació ciutadana, circumstàncies que haguessin permès arribar a un consens fa ja un parell d’anys. En canvi, ara tot s'ha hagut de fer a correcuita.

Ha estat un llarg periple. Cal recordar que el primer projecte que es va donar a conèixer, l’any 2015, ja va ser criticat per Més per Capdepera pel fet de reservar la primera línia de costa per a les terrasses dels bars i per eliminar bona part de les zones verdes. Aquell projecte, que sempre se’ns va dir des de l’Ajuntament que no es podia modificar i que s’havia d’esperar al moment de fer les obres per fer algun canvi, va estar aturat uns anys a l’espera que Ajuntament i Demarcació de Costes signassin un conveni, a més d’haver de resoldre algunes deficiències a requeriment de la Conselleria de Turisme.

El cert, però, és que sí que es podia modificar, ja que a les acaballes de 2018 l’Ajuntament va presentar un segon projecte que reservava la primera línia de costa per als vianants i situava les terrasses davant les façanes dels bars -com havia reclamat Més- però sense incorporar zones verdes, circumstància que vàrem posar de manifest en el mes de gener de 2019 mitjançant un comunicat. Poc després, en el mes de febrer, va tenir lloc una comissió informativa en què els partits amb representació municipal varen acordar afegir zones verdes durant l'execució de l’obra. En tot cas, des de Més es va advertir en els mesos posteriors que la nova Llei de Contractes complica molt fer canvis un cop adjudicada l’obra.

Sorprenentment, en el mes de juny de 2019 es va treure aquest segon projecte a exposició pública -quatre anys després de que es presentàs el primer-, sense més zones verdes i reservant per a terrasses la zona de davant quasi totes les cases -tant si hi havia un bar obert com si no-, a més de contenir “perles” com ara la de justificar la reducció de zones verdes pel seu cost de manteniment. Lògicament, aquesta proposta va provocar la presentació de més de 800 al·legacions per part de residents i de veïnats afectats en les quals es reclamava menys espai per a terrasses, l’augment de zones verdes i la protecció d’espècies vegetals pròpies de Mallorca.

Finalment, i després de contestar les al·legacions, l’Arquitecta Municipal va redissenyar els espais del passeig, situant-hi més zones verdes i reservant per a terrasses només les façanes dels locals i habitatges que així ho volen. Aquests plànols definitius es varen facilitar als partits de l’oposició en el mes de setembre i varen ser remesos a la Conselleria de Turisme per a la contractació de les obres. D’aquesta forma els canvis s’han introduït abans de la licitació de les obres i no després, com reclamava Més per Capdepera, fet que agraïm i que evita de forçar la interpretació de la Llei de Contractes Públics.

Pel que fa a la licitació i execució de les obres, desconeixem els terminis, atès que és competència de la Conselleria de Turisme. En tot cas demanam a l'equip de govern de l’Aajuntament que mantengui informats els ciutadans.

Imatges dels darrers plànols del passeig:

Més per Capdepera