Hem arribat als 3000 seguidors al facebook. Més que les visites diàries a aquesta pàgina. Ambdúes es retroalimenten. Nosaltres contents d'estar al vostre servei.

MOLTES GRÀCIES!!!