"Més per Capdepera dona suport al nou contracte de recollida de fems però no  comparteix l’augment d’un 30% de la taxa”


 Més per Capdepera va consensuar amb l’equip de govern de l’Ajuntament el plec de condicions del nou contracte de recollida de residus. Des de totes les parts  es varen fer propostes per a millorar el servei i també per a avançar en la recollida selectiva. El resultat va ser un bon document que ha servit de base per a treure a concurs el servei, el qual pensam que només pot millorar, sobretot si tenim com a referència el desastre d’aquest passat estiu.

Ja en el seu moment, Més per Capdepera va advertir que era una errada negociar els nous plecs sense calcular paral·lelament el seu cost previsible. El resultat varen ser uns bons plecs, que sense dubte han de millorar el servei, però que també suposaven augmentar-ne el preu, concretament en uns 800.000 € anuals més.

En la licitació del nou contracte resulta que les ofertes presentades quasi no han rebaixat el preu de sortida i per tant aquest nou cost del servei es repercutirà quasi íntegrament en el ciutadà, una decisió de l’equip de govern que es va votar en el darrer Ple amb l’abstenció de Més per Capdepera. Aquesta repercussió suposa un augment del 30% de la taxa que pagarà el contribuent, un augment d’una any per l’altre que entenem que és dificilment assumible per a la majoria de ciutadans, comerciants i petits empresaris del municipi.

 Més per Capdepera havia proposat que o bé la pujada del rebut es fes escalonadament en distintes anualitats, o bé que l’Ajuntament assumís amb els recursos propis una major part d’aquest augment del cost. Un servei públic com la recollida de fems pot ser perfectament deficitari i pensam que la situació financera del Consistori permetria una repercussió menor per a la butxaca del ciutadà. La decisió presa d’augmentar un 30% la taxa d’un sol cop i d’un any per l’altre causarà greus perjudicis a bona part dels ciutadans.

 Dit això, ara el que farà Més per Capdepera és vigilar i exigir el compliment escrupolós de totes les condicions del contracte per part de l’empresa adjudicatària, de forma que aquest augment del cost suposi una millora en la qualitat del servei i, en conseqüència, una millora per al ciutadà.

 

  Més per Capdepera