BANDERES BLAVES
En relació a la renúncia per part de l'Ajuntament de Capdepera al reconeixement de les nostres platges amb el distintiu de la Bandera Blava, el Partit Popular de Capdepera, vol fer alguns comentaris en relació a aquest tema.

Desmentir categòricament que aquest tema s'ha decidit en una comissió informativa relativa a medi ambient, sinó que des d'un grup de Whats App, amb els regidors que participen en les comissions, es va comentar que per aconseguir aquest distintiu, l'empresa encarregada d'aquest tema, sol·licitava 450 euros per Bandera.

Per part del partit, en aquest grup; es va comentar a veure si les nostres platges seguien tenint el distintiu ISO, i que si encara ho teníem, es podria estudiar la possibilitat de destinar aquesta quantia al manteniment de les platges; ja que per sort, les nostres platges tenen un distintiu superior en matèria de medi ambient (distintiu reconegut a nivell europeu, més important, amb mesures més restrictives i molt conegut en els països de nostre entorn).

Des del Partit Popular de Capdepera, només es va fer aquest comentari informal, esperant a discutir aquest tema en una comissió informativa (lloc on es decideixen formalment aquests temes i no via Whats App, com s'està acostumant el nostre Consistori).

Des del partit, trobem que el distintiu de les banderes blaves és important, perquè a nivell nacional, és un distintiu conegut. Encara que sabem i defensem que les nostres platges tinguin el distintiu de qualitat superior, però no per això renunciem a les nostres banderes.

Creiem que es podria haver discutit en el lloc pertinent, i buscar les solucions quan es podia; per què per al nostre partit, és més important gastar els diners en distintius de qualitat i promoció del nostre municipi; a per exemple festes de poc interès per al contribuent.

 

JUNTA DEL PARTIT POPULAR