La majoria de les privatitzacions no obeeixen a raons d'eficiència, sinó a donar al sector privat un negoci sense riscos i amb altes taxes de guanys

 

 

Esquerra Unida de Capdepera, denuncia que en la sessió d'assumptes plenaris del passat dijous 14 de Març el batle de Capdepera assoleix el seu emprès amb l'aprovació d'un plec de condicions tècniques per al servei de recollida d'escombraries on s'estableix una privatització de 8 anys i una quantia de 17 milions d'euros. Tot i que encara no pugui donar la privatització a dit i hagi de dur-lo a un concurs públic, és evident que empresa municipal aniria al guanyar el concurs per la qual cosa fou elaborat aquest plec de condicions.

Esquerra Unida ho considera un atac a la democràcia ja que precipitadament, a només 2 mesos abans d'acabar el seu mandat i que siguin les eleccions municipals el proper 26 de Maig, la privatització busca blindar el negoci 8 anys més, el que lliga de peus i mans al desenvolupament de les polítiques de les formacions futures els propers dos mandats.

Esperem prengui consideració a través de la pressió pública i preguem es cerqui una alternativa que respecti als ciutadans la decisió de triar un nou partit municipal amb les seves respectives potestats de gestió del municipi.

Com a proposta a bona ètica i moral, Esquerra Unida proposa postergar la contractació, podent-se subrogar per un termini d'uns mesos l'actual contracte. També podria d'elaborar un plec que respecti la democràcia portant a una privatització momentània de sol 1 o 2 anys, i així el nou equip de govern elegit pel poble tindria el termini per organitzar-se i dur a endavant les seves polítiques dins de la seva legislatura.

El batle al·lega diferents motius per justificar la seva actuació, des de costoses amortitzacions o que a concursos de períodes curts les empreses no es presenten. Esquerra Unida no es creu que, just ara, en els propers mesos l'actual empresa hagi de sortir a comprar una flota nova de camions per a recollit d'escombraries o que no hi hagi la possibilitat de llogar-la, en la pitjor de les situacions. Tampoc creiem que a un contracte per 1 o 2 anys cap empresa es presenti, aquests serveis suposen milions d'euros (més de 2 milions d'euros per any). Cap empresa  els trauria els ulls de damunt.

Queda en evidència l'interès del batle de Capdepera a optar per les polítiques conservadores.

A més la privatització és font constant de problemes, incompliments de les obligacions i tasques per part dels empresaris, i no només en qüestió a la correcta recollida d'escombraries, sinó també irregularitats pel que fa a matèria de contractació de personal i seguretat social que pugui donar-se amb la dificultat en grau extrem del control i fiscalització municipal que comporta l'associació de polítics amb grups empresarials.

Així, Esquerra Unida advoca a una gestió municipal pròpia o mancomunada que garanteixi la democràcia, el correcte funcionament del servei i condicions laborals dignes.

A més Esquerra Unida de Capdepera està en vistes d'instar a l'Ajuntament de Capdepera a crear una comissió o òrgan municipal auditor conformat per partits polítics de l'oposició com a eina per controlar el frau de les empreses familiaritzades amb els partits que governin i els seus encobriments.

De tota manera demanem a tots els veïns d'Capdepera que manifestin les seves insatisfaccions amb el servei i realitzin les queixes. Cada vegada que veiem brut el municipi darrere d'ells hi ha polítics que no compleixen els seus controls i empreses que no realitzen o realitzen de manera parcial dels serveis, en aquest cas recollida d'escombraries, però és valgut per a tots els serveis.