“Capdepera és un dels cinc municipis de Mallorca que encara no han iniciat la tramitació del Catàleg de Patrimoni” 

Segons les dades fetes públiques recentment, el municipi de Capdepera és un dels cinc de Mallorca que ni tan sols ha iniciat els tràmits per a l’aprovació del Catàleg de Patrimoni, 20 anys després d’entrar en vigor la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

És tasca municipal la d’elaborar aquests catàlegs i vetllar per la protecció dels elements protegits. A Mallorca la majoria de municipis o bé tenen ja el Catàleg aprovat o be l’estan tramitant sota el control i revisió del Consell de Mallorca. En el cas de Capdepera ni tan sols es té la llista d’elements aprovada inicialment.

Des de Més per Capdepera venim sol·licitant fa temps que s’iniciïn els tràmits del Catàleg de Patrimoni però la resposta del Batle ha estat sempre que vol esperar a fer-ho conjuntament amb la redacció i aprovació de les noves Normes Subsidiàries. Però les Normes necessitaran anys de dedicació i consens per aprovar-se, de fet en els darrers tres pressuposts s’ha reservat una partida per a fer-hi feina sense que a dia d’avui s’hagi superat la tasca prèvia de refondre totes les modificacions puntuals dutes a terme en els darrers anys.

En conseqüència, els únics elements protegits a hores d'ara són aquells declarats com a Bé d’Interès Cultural (BIC) pel Consell de Mallorca, com ara el Castell, el Capler des Gegants, la torre de Canyamel i alguna torre de defensa, així com el perímetre de protecció al voltant del Castell previst a les Normes Subsidiàries.

Altres elements patrimonials, això no obstant, esperen la deguda protecció, com ara síquies, forns de calç, escars o vivers. També són dignes de protecció elements hídrics abundats en el nostre municipi com els molins, els qanats i les sínies. I sense oblidar algunes cases singulars, be a fora vila o be a primera línia de mar, sobretot al Passeig Marítim i a la zona d’es Carregador, que mereixen ser conservades.

Mentre no s’iniciï la tasca d’elaboració i aprovació del patrimoni municipal, molts d’elements corren perill en cas de que la propietat hi vulgui dur a terme una reforma o be per la degradació que suposa el simple pas del temps. Per tant, és imprescindible dur a terme aquesta aprovació inicial, sense més demora, motiu pel qual requerim a l’equip de govern que es posi a fer-hi feina de seguida.

Cal recordar que recentment Més per Capdepera va tornar reclamar a l'equip de govern l'elaboració d'un catàleg d'arbres singulars, cosa que ve a demostrar la manca d'iniciativa en els darrers anys en matèria de protecció del nostre patrimoni.