És inacceptable que l'equip de govern tanqui l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Cala Rajada en ple mes d'agost i deixi sense servei els seus veïns”

 

La setmana del 6 al 10 d'agost l'OAC de Cala Rajada haurà estat tancada i sense servei, per decisió municipal. Recordem que aquesta oficina presta els serveis administratius de l'Ajuntament al Centre Cap Vermell de Cala Rajada des de fa anys.

 No és el primer cop que es tanca l'oficina, recentment ja va romandre tancada una sèrie de dies, situació que provoca multitud de perjudicis als veïnats de Cala Rajada, que s'han de desplaçar fins a Capdepera per dur a terme qualsevol gestió.

Les causes del tancament pareixen variades, com ara el trasllat de personal d'un departament a un altre sense tenir en compte les vacances sol·licitades pels treballadors. El cert, però, és que tot plegat és la conseqüència de la falta de planificació i organització per part de l'equip de govern, així com la incapacitat per comptar amb borsins eficients per fer front a les substitucions, com sí que tenen altres consistoris. Des de MÉS no coneixem casos semblants a Mallorca en què els ajuntaments hagin hagut de tancar oficines bàsiques d'atenció a la ciutadania per falta de previsió.

Tot plegat s'uneix a la intenció de l'equip de govern de traslladar la Policia Municipal al Centre Cap Vermell, decisió que incidirà encara més en la pèrdua de serveis municipals a Cala Rajada, així com en un molt precari funcionament dels servei del departament d'urbanisme degut a la falta de personal, sense que a dia d'avui s'albirin solucions a curt termini.

MÉS per Capdepera