“Més per Capdepera està moderadament satisfet amb l'ordenança d'ocupació de via pública,  fruit de molts de mesos de negociació


 

 En el plenari del mes de març es va aprovar la nova ordenança d'ocupació de via pública, fruit de mesos de negociació entre els partits amb representació en el consistori gabellí. Més per Capdepera va afrontar les discussions amb l'objectiu de recuperar espai per als vianants i limitar determinats abusos a l'hora d'ocupar zones públiques. Des d'un primer moment es va reclamar que a passeigs com el de Gabriel Roca s'havia de recuperar per als vianants l'espai més proper a la mar així com fixar un pas mínim a les vies més ocupades per terrasses.

 Finalment, i atesa la urgència en tenir aprovada l'ordenança abans de l'inici de la temporada turística, es va dur a Ple una ordenança que no comptava amb l'acord total entre els partits, però que en el cas de Més per Capdepera entenem que contempla aspectes positius.

 Després de molts d'anys exclosa de l'ús públic la primera línia de mar del Passeig Gabriel Roca, aquesta tornarà a ser pels vianants, tal i com s'ha estipulat expressament. I com a regla general les autoritzacions que s'atorguin per a l'ocupació de la via pública, es limitaran a la zona que confronti amb la façana principal, és a dir, a la zona unida a la façana de l'establiment, un acord del qual Més per Capdepera se sent especialment satisfet. També s'haurà de deixar un pas per a vianants de tres metres a les principals vies per a vianants, una distància que finalment ha vengut prescrita pels mateixos informes de la Policia Local.

 Si bé els aspectes anteriors són clarament positius, el cert és que en el cas de les places no ha estat possible consensuar una superfície d'ocupació màxima. Entenem que un 35% a les places dels Mariners i de l'Orient és excessiu, i més si tenim en compte que actualment les taules i cadires ja ocupen el 25 i el 20% de la superfície, respectivament. Arribar a la superfície màxima aprovada suposaria limitar l'espai per al vianant a la mínima expressió.

 La impossibilitat de reduir aquest espai a les places va fer que el vot de Més per Capdepera fos finalment una abstenció. Pensam que s'han aconseguit resultats positius i que s'ha recuperat espai per als vianants, en algun cas d'alt valor simbòlic, però també és cert que en altres casos no ha estat possible assolir l'oportú equilibri entre l'activitat econòmica de les terrasses i el dret dels vianants a gaudir de l'espai públic, com ara en algunes places.

 
Més per Capdepera