Joan Alzina, metge gabellí, és una personalitat singular; tan brillant com contradictòria, d’una molt destacada rellevància científica a nivell europeu i d’una trajectòria ideològica que deriva del catalanisme militant a la col·laboració amb el cop d’estat del general Franco i el règim dictatorial que aquest implantà.


Miquel Llull contextualitza i documenta, exhaustivament, el procés vital, acadèmic, social i polític, del doctor Alzina respecte del període convuls que li tocà viure. L’anada a Itàlia, i més tard a Munic, passant per Madrid, li proporcionaren un contacte directe amb els personatges més preparats del moment històric en què es trobava.

El llibre forma part de la col·lecció La ciència a les Illes Balears / 11.
El treball, al llarg de 864 pàgines,  es divideix en cinc grans apartats:
  • En el primer descriu Capdepera dins el context històric de la segona part del XIX i un poc del XX, parlam del naixement d’Alzina i de la seva família i, com en una mena d’epíleg d’aquest apartat, es reprodueixen alguns dels seus texts dedicats directament a Capdepera que, per altra banda, no són molts.
  • En el segon es parla del seu període de formació: Mallorca, Barcelona, Bolonya, Madrid i Munic. Són una vintena d’anys (1892-1912) en els quals es consolidarà la seva formació acadèmica i s’especialitzarà en psiquiatria.
  • El tercer ja tracta de la seva dedicació professional fins a la República, primer a Girona i després, i definitivament, a Barcelona. Psiquiatria i Pedagogia. Malalts mentals i nins deficients.
  • El quart tractarà l’època de la República i de la Guerra Civil, al llarg del qual es percep un canvi en la seva trajectòria i on, durant la guerra, els esdeveniments li deixen una petjada que no s’esborrarà mai més.
  • En el cinquè es veurà la represa de la tasca professional després del sotrac que ens encaminarà cap a la seva jubilació i després cap a la seva mort.
  • A tots els apartats, a més del seu vessant principal, tant de l’època d’estudiant com de la de professional, dedicarem una part de l’espai a altres activitats paral·leles, algunes de les quals són molt importants i de gran transcendència. En un Apèndix trobareu els seus articles publicats a revistes i els texts d’algunes conferències que hem pogut rescatar.
INDEX

Pròlegs
Francesc Bujosa Homar Aproximació a la psiquiatria
Jaume Fuster Pròleg gabellí fet des de Cala Rajada

A) JOAN ALZINA I MELIS I ELS SEUS RIUS PARAL·LELS

Introducció

1 JOAN ALZINA, GABELLÍ

11 Una ullada sobre Capdepera

12 El marc familiar

13 Capdepera en els seus primers escrits

 

II PERÍODE DE FORMACIÓ (1890-1912)

21 Capdepera

22 Manacor /Cartagena (Batxiller)

23 Barcelona (1898-1906)

a) Introducció

b) Estudis de Ciències: Història natural

c) Medicina

d) Expedient acadèmic de la Facultat de Medicina

e) Esbós biogràfic dels seus professors a Barcelona

24 Activitats paral·leles (1898-1906)

a) ICHN

b) Congregació Mariana

c) Lliga Espiritual

d) Mossèn Alcover

e) Catalunya i Josep Carner

f) Articles publicats a Catalunya

g) La qüestió política

25 Itàlia (1906-1910)

a) Estudis a la Facultat de Medicina de Bolonya

b) San Lazzaro a Reggio Emilia i a Roma

c) El Real Colegio de España i la correspondència amb Miquel Ferrà

d) Correspondència amb Maria Antònia Salvà

e) La correspondència amb Jaume Bofill i Matas

f) La correspondència amb Mossèn Alcover

g) Alcover i Pla a Bolonya

26 Madrid (1911): Residencia de estudiantes i Laboratori Cajal

27 Munic (1911-1912)

a) Matrimoni a Bolonya

b) Estudis a Munic

c) La Clínica Psiquiàtrica a Nussbaumstrasse

d) Emil Kraepelin i la psiquiatria clínica

e) Alois Alzheimer i la tasca de laboratori

f) Alzina a Munic: visió i influència

III EXERCICI PROFESSIONAL (1913-1930)

Introducció

31 Estada a Girona (1913-1915)

a) La direcció del Manicomi de Salt

b) L’informe de la Mancomunitat

c) La vida a Girona

d) Col·laboracions a revistes científiques i a la Societat de Biologia

e) La tercera etapa de la revista Catalunya

f) Col·laboració amb l’Editorial Ibèrica

32 La direcció del Manicomi de la Santa Creu (1915-1920)

33 La vesant pedagògica a l’Escola de Vil·la Joana (1917-1930)

a) La memòria de 1916 i la renovació pedagògica a Catalunya

b) L’Escola de Deficients: reorganització i direcció

c) Alzina a Vil·la Joana

d) Un primer balanç de Vil·la Joana

e) La dictadura a Vil·la Joana

f) L’informe Garriga

34 Activitats paral·leles (1915-1930)

a) Publicacions a revistes científiques i de divulgació

b) Congressos

c) Cursos (1916-1930)

d) Conferències (1917-1930)

e) El Laboratori-seminari de Pedagogia i Maria Montessori

f) El Consell de Pedagogia

g) Altres tasques mèdiques: Tribunal de Menors i CADCI

h) Gabriel Miró: amistat i correspondència

i) L’afer de Mossèn Alcover i la posició d’Alzina

j) Articles a Ciutat de Manresa i una carta a Joan Estelrich

 

IV UNA ÈPOCA CONVULSA: REPÚBLICA I GUERRA CIVIL (1931-1939)

41 Les tasques durant la República i el canvi d’orientació política

a) Continuïtat a Vil·la Joana

b) Articles conferències i cursos

c) L’entrada en escena d’una «nova» política

42 la guerra civil

a) El cop d’estat i la trama civil: la participació dels Alzina

b) La primera detenció (octubre-novembre 1936)

c) La xarxa d’espionatge i el grup «Concepción»

d) La segona detenció i la presó

e) El judici (maig 1938)

f) Una temporada a la txeca (juny-desembre 1938)

g) El final de la guerra

V POSTGUERRA I JUBILACIÓ (1939-1979)

51 Reprendre la vida professional

a) El retorn a Vil·la Joana

b) Sanció d’advertiment i la participació en denúncies

c) L’afer contra Emili Mira i el paper de Joan Alzina

d) Altres tasques

e) Conferències

f) Articles i altres escrits

52 Un final actiu

VI EPÍLEG A MANERA DE CONCLUSIONS

VII APÈNDIX

71 Articles

Lo Diccionari de Mossèn Alcover (1903a)

De l’altra banda de la mar (1903c)

Discurs (1903d)

Instrucció i educació (1903e i f)

Nits d’estiu (1903i)

Llibres (1903j)

Miseries (1903k)

Art per a tots (1903l)

Llibre notabilíssim (1904c)

Els amats de Maria (1904d)

Augusto Murri (1908a)

El problema de la cultura (1910a)

Contra la simplicitat (1913c)

D Santiago Ramón y Cajal (1913e)

La instrucció sexual (1913j)

Memorable tragèdia (1913m)

Alfred Russell Wallace (1913n)

La setmana social dels catòlics italians (1913o)

Hospitals psiquiàtrics urbans (1914g)

L’hospital i el manicomi de la Santa Creu (1918b)

 

72 Conferències i ressenyes

El lenguaje desde el punto de vista psicológico [1957]

Goya y su tiempo [1957]

[El psicoanálisis] [finals dels 60]

Ressenyes

Escrits d’Alzina reproduïts dins el text:

Una passetjada

Quelcom sobre els glosadors

Cançons de Nadal

Oracions que es diuen a Capdepera

Un racó de Mallorca

Una pedra potxosa

Una gran obra (1902a)

[Memòria 1914]

Esquema per l’organització de l’educació dels deficients

a Barcelona

El uso de la cocaina

Las checas barcelonesas del SIM

Informe sobre las Escuelas de Sordomudos, Ciegos y Deficientes

Instituto Municipal de Vilajuana

Las doctrinas psicoanalíticas

Alrededor de la conmemoración de Costa y Llobera

VIII BIBLIOGRAFIA I FONTS

81 Publicacions de Joan Alzina i Melis

82 Bibliografia general

83 Sigles

 

B) DEL LABORATORI A LA CLÍNICA I DE LA CLÍNICA A L’ESCOLA

Berta Paz

Joan Alzina i Melis y la educación de los niños con discapacidad

intelectual en Vil·la Joana

C) PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

1 Richerche sul metabolismo nella corea di Hungtington

2 Un càs de psicosis dels sorts seguit de contagi psíquic

3 Nota sobre el metabolisme nutritiu en dos casos de corea familiar

4 Sobre un caso de tumor en el cerebelo

5 Les inclusions lipoides dels plasmatocits en la paràlisi general

6 Un cas de demència precoç

7 Sobre un detall curios de la memoria

8 La neurosi i els neurotics

9 Formes especials dels regims alimenticis en les malalties mentals

10 El reflexe oculocardiac en psiquiàtria i neuropatologia

11 El caràcter epileptico o epileptoidismo

12 El reflex òculo-cardíac en els nens sans

13 Una experiència de vacuna antigripal en el dements

14 Histopatologia, etiologia i patogènesi de la paràlisi progressiva

en comparació de la sífilis cerebral

15 Sobre l’educació dels frenastènics o anormals

16 Organisation de la assistance municipale aux enfants anormaux

et moralment abandonnés de la ville de Barcelona

17 Un informe de psiquiatria forense

18 Diagnosis de la sordera infantil

19 Las modernas ideas biológicas en neuropsiquiatría infantil

20 El dèficit mental adquirido o post-natal

21 Mosèn Jacinto Verdaguer Visto por un psiquiatra

22 Altisimo poeta, sacerdote ejemplar

ÍNDEX ONOMÀSTIC