inici

Cap Vermell

Comunicat de Més Capdepera: Protecció dels vivers de Cala Gat

 MÉS per Capdepera reclama la protecció i restauració dels antics vivers de llagosta situats al passeig de Cala Gat.

  

El grup municipal de MÉS ha presentat una moció on reclama a l'Ajuntament la protecció urgent dels vivers i que dugui a terme les passes necessàries per a la seva restauració.

Per argumentar aquesta petició l'agrupació ha realitzat una breu valoració històrica i patrimonial d'aquests elements, on es destaca que els orígens de Cala Rajada com a localitat marinera van lligats a la pesca de la llagosta.

Els vivers pels quals es demana la protecció i restauració son els construïts a la zona exterior del port quan la zona de costa situada a l'interior del port fou convertida en una gran esplanada on estendre i adobar les xarxes i crear serveis complementaris: tenyidors, la llotja, magatzems i drassanes.

Vista la desaparició paulatina de la zona marinera de Cala Rajada, la reducció de les activitats pesqueres del port i la seva modernització, MÉS considera que “cal protegir allò que queda de l'antiga cultura pesquera i dissenyar una estratègia per a la seva conservació.”

MÉS per Capdepera fa extensiva aquesta demanda de restauració al departament de Reserves Marines del MAPAMA a Demarcació de Costes i al Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca sol·licitant la seva col·laboració i implicació en la restauració d'aquests elements.


Per als regidors de MÉS és clau que l'equip de govern de l'Ajuntament de Capdepera es cregui i lideri el projecte , per tal de implicar a la resta d'organismes.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar