Es qüestiona la legalitat de l'aparcament ja que no respecta el Pla Territorial de Mallorca

Ja fa mesos que des d'Esquerra Unida es van mantenir una sèrie de reunions i contactes, amb el Govern Balear, Consell Insular i diferents plataformes ciutadanes en defensa del territori, per tal d'avaluar la situació legal del pàrquing de Cala Agulla.

Un pàrquing que ha resultat trobar-se situat en una zona protegida per la «xarxa natura 2000», en la reunió mantinguda amb la conselleria de Mediambient del Govern Balear es va aconseguir el compromís verbal de Vicenç Vidal que afirmava que s'avantposaria la conservació i defensa del territori protegit als interessos privats.
 
Des d'EUIB entenem que no s'ha de legalitzar un negoci privat que provoca afeccions greus al medi ambient, sinó que el que s'hauria de fer és eliminar aquest pàrquing i cercar una nova ubicació fora de l'espai protegit i amb gestió pública, per aquells vehicles privats que volen accedir a Cala Agulla, sense oblidar que el que s'ha de promocionar és el transport públic i que s'ha d'evitar la massificació d'aquest indret.
 
Per aquest motiu i davant la lentitud de les institucions a posar un remei a aquesta problemàtica, s'ha presentat una instància al Consell Insular sol·licitant:
 
1- El tancament immediat del pàrquing com a mesura preventiva, ja que no respecta el Pla Territorial Insular de Mallorca i, a més, s'exerceix una activitat econòmica no declarada.
 
2- Realitzar o facilitar l'Avaluació d'Impacte Ambiental de l'activitat.
 
3- L'aplicació del PTIM i les DOOT, amb les mesures correctores i preventives pertinents.
 
4- Sol·licitar els informes existents de la parcel·la per l'activitat de l'aparcament.