inici

Cap Vermell

Comunicat de Més per Capdepera/ Taxes per música en directe

MÉS per Capdepera demana l'exempció, o be una rebaixa considerable, de la taxa per equips de reproducció de so a les actuacions musicals en directe 

En data 2 de juny de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Capdepera, amb el vot en contra de MÉS per Capdepera, va aprovar les noves taxes a aplicar als locals -bars, restaurants, hotels...- per tenir equips de reproducció musical i d'imatge i so. Abans d'aquest canvi qualsevol local o hotel que volia fer actuacions musicals en directe o be tenir televisions i/o equips de reproducció de música pagava 112'11 € per a tot l'any. Amb les noves taxes es paguen 112'11 € per un dia, 261'57 € per set dies, 411'03 € per quinze dies i 709'95 € per trenta dies.

Aquest augment considerable de la taxa ha provocat que aquest estiu molts de locals i hotels hagin programat menys actuacions de música o espectacles en directe, o be simplement han optat per no fer-ne de cap classe. Aquest fet ha perjudicat a un bon nombre de grups musicals que durant les nits d'estiu actuen a hotels i bars. El nombre d'actuacions han minvat considerablement.

Des de MÉS pensam que les actuals taxes van en detriment del món de la cultura en el nostre municipi, i en especial dels grups musicals que aprofiten l'estiu per donar-se a conèixer i fer el màxim d'actuacions possibles. Amb unes taxes tan desproporcionades se'ls provoca un greu perjudici, quan en realitat hauria de ser tot el contrari.

Com passa a alguns municipis turístics reclamam que les actuacions musicals i altres manifestacions culturals que necessitin d'equips de reproducció de so quedin exempts del pagament de la taxa, o be puguin gaudir d'una important rebaixa, quedant la taxa íntegra reservada per a la simple reproducció de música prèviament gravada.

Demanam també que la taxa, per la resta de supòsits, s'apliqui proporcionalment a la superfície del local, i no com es fa ara, on tothom pagar el mateix.

 

MÉS per CapdeperaFoto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar