inici

Cap Vermell

Comunicat de MÉS Capdepera/ Denúncia la situació de Cala Agulla

MÉS per Capdepera interposa tres denúncies en relació a la situació de descontrol i de destrucció d'hàbitats naturals protegits a la zona natural protegida de Cala Agulla.


 


 

Avui demantí, dia 5 de juny,  la formació MÉS per Capdepera ha denunciat la destrucció d'hàbitats naturals protegits, l'alteració de l'ordre públic continu i la situació d'inseguretat que es viu a la platja de Cala Agulla des de dia primer de juny.

Hem remés denuncies a l'Ajuntament de Capdepera, a la Conselleria de Medi Ambient i a la Guàrdia Civil”. La situació que vivim es insostenible i per això s'ha demanat a totes les administracions implicades una intervenció d'urgencia amb els objectius de mantenir l'ordre públic i garantir la conservació dels hàbitats naturals protegits.

Des de MÉS s'ha de nunciat que “Just acaba de començar la temporada d'estiu i Cala Agulla s'ha convertit en una discoteca a l'aire lliure amb música tot volum, elevat consum de begudes alcohòliques, i comportaments totalment incívics que alteren greument l'ordre públic i tenen fortes repercussions damunt una zona natural protegida. Des de començament de juny, la platja s'ha omplit de vidres, de grans equips de música, d'alcohol i fems per tot arreu (des de la zona del sistema dunar fins dintre de la mar), i el sistema dunar s'ha convertit en un lloc ple d'excrements i gent.”

Estam davant d'un mal ús massiu d'un espai natural protegit i de l'incompliment de nombroses normatives ambientals, de seguretat i ordre públic. I malauradament, davant els fets exposats, cap organisme públic ha pres cap mesura de vigilància ambiental d'aquest espai, ni de control d'accessos, ni de protecció d'habitats tan sensibles com el sistema dunar.

A més, enguany el problema s'ha agreujat, ja que l'Ajuntament de Capdepera tampoc ha posat en marxa cap dispositiu de control de l'ordre públic i la seguretat.

Recordam que aquesta zona està catalogada com a Lloc d'Importància Comunitària i Zona d'Especial Protecció per a les Aus, fet pel qual té la qualificació d'espai natural protegit. De fet, segons llei estatal 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversistat “las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies” i tipifica com a infraccions “El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario” i “La alteración significativa de los hábitats de interés comunitario”.
 

MÉS per Capdepera

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar