De la formació a la competició


 

Aquest ideari, que és el nostre compromís, és el resultat d'una anàlisi de la realitat del club, de contrastar opinionsdels socis i de profundes converses i reflexions per a concretar els objectius d'aquesta candidatura.

 

Aquest programa electoral l'hem dividit en els següents apartats:

 

L'EQUIP DIRECTIU:

PRESIDENT: Miguel Bordoy.

VICEPRESIDENT: José Luis Triguero.

TRESORER: Francisco Vega.

SECRETARI: Manuel Granados.

VOCALS: Javier Méndez, José Infantes, Joan J. Bautista, Salvador Pérez, José A. Díaz (Pepín), Marga Barceló.

Tots els components de la candidatura són integrants i apassionats de l'Escolar. Han estat aquests darrers anys vinculats al club i poden fer grans aportacions en les seves respectives responsabilitats. El seu únic interès per incorporar-se a la candidatura és fer un treball que dugui el club al màxim nivell. Tots els membres de l'equip són independents, de màxima confiança del candidat i amb un marcat esperit d'equip.

 

ELS VALORS I EL COMPROMÍS

Pretenem donar el màxim contingut i coherència a la connexió entre esportivitat, valors ètics i valors morals. El nostre major compromís serà una direcció íntegra i la completa transparència de la nostra gestió. La integració dels socis serà total, els farem consultes periòdiques en qüestions transcendentals. Ens comprometem a crear una figura d'enllaç entre directiva i socis per a rebre informació i suggeriments. D'altra banda, informar-los del que fem i per què ho fem. Ens comprometem a prendre les decisions necessàries per a eliminar possibles abusos i conflictes d'interessos. Aquesta directiva creu necessària la part femenina a les nostres instal·lacions, el nostre compromís és integrar i potenciar aquest tema tant esportiu com d'integrant de la directiva.

 

IDENTITAT ESPORTIVA

Creim fermament en la creació d'un model esportiu propi, on es prioritzi sobretot el futbol base, la formació del jugador, fonamentat en dues figures essencials: l'entrenador i el coordinador. Aquest model també tindrà com a elements claus la formació de les persones, la transmissió de valors i el fair play (compliment de les regles, joc net, especialment en l'esport). Per a aconseguir que aquest engranatge funcioni promocionarem cursos formatius per a iniciadors i entrenadors locals. Aquesta directiva s'implicarà en la realització d'entrenaments específics per a millorar la tecnificació del futbol base. Prioritzarem punts de titulació de la part social i formativa dels entrenadors.

 

GESTIÓ ECONÒMICA

La gestió eficaç i ètica és fonamental per a qualsevol organització. Volem treballar en l'increment dels ingressos mitjançant l'obtenció dels nostres patrocinadors locals. Pretenem optimitzar la gestió sense comprometre la seva independència econòmica a una sola aportació. Compromís total d'aquesta directiva per a solucionar la quantitat necessària de vestimentes habituals (indumentària per a entrenaments i partits).

No només ens preocupa el present i el futur immediat, també volem mirar més enllà, en l'Escolar d'aquí a deu i vint anys. El club que tots volem s'ha de planificar, i en el nostre projecte sabem el que volem per al club dels nostres fills. El futur de l'Escolar ha de ser esplèndid.