inici

Cap Vermell

Comunicat de Més per Capdepera / Adhesió a l'Agència de Defensa del Territori

 

MÉS per Capdepera es felicita que, finalment, el PSOE hagi admès la necessitat d'adherir-se a l'Agència de Defensa del Territori

 

 

A l'actual legislatura, MÉS per Capdepera ha demanat en cinc plenaris diferents que l'Ajuntament s'adherís a l'Agència de Defensa del Territori, depenent del Consell de Mallorca. Les respostes de l'equip de Govern havien estat sempre negatives o bé en el sentit de posposar la decisió. Les causes, variades: pèrdua de competències, contraprestacions insuficients, falta d'un major consens, etc.

Finalment, en el Ple del passat 6 d'abril es va dur a votació la proposta, que quedà aprovada per ampla majoria. L'adhesió a l'ADT suposa cedir a aquest organisme les competències en matèria de legalitat urbanística en sòl rústic, és a dir, la inspecció, tramitació de l'expedient d'infracció i sanció, inclosa la restitució a l'estat anterior d'allò construït il·legalment. Els expedients que ja estaven en tramitació els seguirà tramitant l'Ajuntament.

 Des de MÉS per Capdepera pensam que es tracta d'una passa molt important en el control de l'urbanisme en rústic i sobretot la garantia que les inspeccions i els expedients que s'obrin seran tramitats amb una major agilitat. Un dels grans problemes actuals és la manca de personal tècnic propi per a dur endavant aquesta tramitació, un cop obert l'oportú expedient, així com la manca de voluntat, que afecta a molts de consistoris, per a executar la demolició en els casos més greus.

 

MÉS per Capdepera

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar