inici

Cap Vermell

Dones reals, cossos reals. Exposició fotogràficaFins dissabte dia 11 de març de les 18 a les 20h

 L'exposició preten rompre amb els estereotips de bellesa a través de fotografies de dones de diferents edats, diferents cossos, amb diferents circumstàncies personals, de salut, pensaments, objectius, etc., totes elles dones reals, i amb una franja d'edat molt àmplia (des de dones embarassades, infants de 6 mesos, a dones de 86 anys). 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar