inici

Cap Vermell

Comunicat de MÉS Capdepera/ Ciment a les roques

 “MÉS per Capdepera no entén que s'hagin d'encimentar les roques per mostrar obres d'art”  Des de fa uns dies l'Ajuntament de Capdepera està construint una espècie de bases de ciment damunt les roques del Passeig Marítim, segons sembla amb el permís de Costes i amb l'objectiu d'instal·lar-hi escultures.


   MÉS per Capdepera no comprèn com l'equip de govern de l'Ajuntament no sigui capaç de trobar estructures desmuntables per instal·lar-hi aquestes obres, i en canvi es dediqui a encimentar de forma permanent les roques del litoral marítim. Aquests peces de ciment, malauradament, quedaran allà de forma permanent i irreversible, circumstància que torna posar de manifest l'escassa sensibilitat mediambiental d'aquest equip de govern.

MÉS per Capdepera dóna suport a les mostres artístiques a l'aire lliure però no a qualsevol preu. Demanam, en definitiva, que s'aturi de forma immediata aquesta obra i es retirin el ciment, alhora que instam a l'equip de govern a que  cerqui solucions alternatives, cercant altres espais del Passeig Marítim o be amb estructures desmuntables un cop acabi l'exposició.


MÉS per Capdepera

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar