Creim necessària una resposta ja que hi ha afirmacions que s’han fet per escrit i d’altres que s’han fet directament als músics, que dolen molt. 
La Banda, any rere any, i no xerram només de les Festes de l’Esperança, ha participat en tots els actes en què s’ha demanat la seva participació i, sempre que els músics han pogut, no hi ha hagut mai cap resposta negativa.

En aquest darrer any s’han donat tota una sèrie de circumstàncies que s’han fet evidents en una sèrie d’actes. Hi ha hagut manca de músics en la celebració d’alguns actes, alguns no s’han pogut realitzar i, per a d’altres, s’ha hagut de demanar a gent de fora la seva participació per poder dur-los a terme. En el cas concret de l’Esperança d’enguany, una desena de músics i el director eren al Conservatori amb motiu dels exàmens oficials de final de trimestre, hi ha músics que estudien a fora i d’altres que feien feina. Aquestes circumstàncies NO són econòmiques, NO tenen res a veure en quotes anuals d’actuacions i NO tenen res a veure amb l’Ajuntament.

La Junta vol agrair als músics la seva implicació als assajos setmana rere setmana, les hores d’estudi que fan per poder tocar un instrument, la paciència que tenen en alguns moments..., i sobretot els encoratjam a seguir molts d’anys més.

La Banda amb la Junta al capdavant desitjam que l’any que ve es pugui participar a l’Esperança i a tots els actes en què se la reclami.
 
Bon Nadal i feliç any nou!