“L'Ajuntament ha d'exigir a l'empresa que gestiona l'Escoleta de Capdepera que compleixi les condicions del contracte signat i per tant procedeixi a readmetre de forma immediata a les dues treballadores acomiadades irregularment


    

  El PSM-Entesa de Capdepera denuncia que la nova empresa que gestiona l’Escoleta de Capdepera, Lireba, ha acomiadat de forma irregular dues de les treballadores que prestaven els seus serveis en aquest centre.

  Cal recordar que, el passat mes d’agost, l'Ajuntament va adjudicar el servei de l'Escoleta de Capdepera “Es Ferreret” a l’empresa Lireba, la qual es va comprometre mitjançant la signatura del contracte a complir les prescripcions tècniques del plec de condicions. Aquestes prescripcions diuen clarament que l’empresa que guanyàs el concurs s’havia de subrogar a tots els treballadors que ja feien feina a l’Escoleta. És més, hi ha una declaració de responsabilitat signada per aquesta empresa on manifesta que assumirà tots aquests treballadors.

 Idò dia 3 de setembre, quan encara no havia passat un mes des de l’adjudicació del servei per part de l’Ajuntament, aquesta empresa va acomiadar dues de les treballadores, una de les quals amb una alta qualificació per exercir la seva tasca.

 Aquest fet, a més de suposar un incompliment flagrant del contracte signat i de les clàusules acceptades, també suposa un clar frau de llei, ja que no s’ha deixat passar ni un mes per incomplir allò que s’havia signat. De fet, des del PSM-Entesa pensam que Lireba tenia pensada i calculada aquesta actuació des del mateix dia en què va aconseguir l’adjudicació del contracte.

 Demanam al Batle i a la regidora d’Educació que de forma urgent exigeixin a Lireba el compliment del contracte signat i de les condicions acceptades, i per tant procedeixin a readmetre de forma immediata a les dues treballadores acomiadades. I, si es fa cas omís al requeriment per part de l’empresa, que es procedeixi a estudiar les vies legals per resoldre el contracte per incompliment.

 PSM-Entesa demana també a la regidora d'Educació un seguiment escrupulós del compliment per part de Lireba de les condicions del servei que aquesta empresa es va comprometre a oferir amb la signatura del contracte: número de professors/es, titulacions, ràtios....  

 

PSM-Entesa Capdepera