Segona reunió de la

Comissió de Festes Estiu 2013
Dimarts, 18 de juny  a les 20 hores
Centre Cap Vermell