Convocatòria Fòrum ciutadà de l’Agenda Local 21Presentació del Pla d’acció bianual 2012-2013 i de l’informe de seguiment de l’Agenda Local 21 de l’any 2011

 


 

L’Agenda Local 21 és una eina útil per aconseguir una planificació local i la posterior execució dels projectes mitjançant la participació ciutadana.

L’any passat es va aprovar un nou Pla d’acció mare amb les actuacions que durà a terme l’Ajuntament en els propers anys dins el marc de l’Agenda Local 21. Aquestes actuacions intentaran solucionar els punts dèbils detectats en el diagnòstic de sostenibilitat del municipi per fer un municipi més sostenible ambientalment, socialment i econòmicament.

A partir d’aquest Pla d’acció mare s’ha redactat un nou document, el Pla d’acció bianual de l’Agenda Local 21, amb actuacions a realitzar durant els anys 2012-2013.

A més, s’ha redactat l’informe de seguiment de l’any 2011, informe d’execució de les accions i resultats del càlcul dels indicadors de sostenibilitat, per a conèixer la situació actual del municipi amb dades concretes.

Es farà una reunió del Fòrum ciutadà de l’Agenda Local 21 de Capdepera per presentar l’esmentat Pla d’acció bianual 2012-2013 i es mostraran els resultats de l’informe de seguiment.

Serà dia 15 de novembre a les 20h a l’edifici Cap Vermell i és oberta a tots els residents del municipi de Capdepera que hi vulguin assistir.


Àrea de Medi Ambient

Capdepera, 6 de novembre de 2012