Catalina Soler, consellera de Medi Ambient

En uns quants dies, i de forma continuada durant un període de temps indeterminat, rebrà una bossa de residus generats a casa meva, perquè vostè els cremi a casa seva. Com suposarà, aquesta incineració tendrà uns costos per a la seva salut i la dels seus veïns, ja que els gasos procedents d'aquesta incineració no seran gaire sans. Segurament algunes persones que la visitaven habitualment ja no ho faran, ja que ca seva i el seu entorn es convertiran en un lloc poc atractiu degut a l'increment del trànsit que hi haurà al seu carrer i al seu poble, a la major contaminació ambiental que això suposarà, a les olors desagradables, etc. etc.
Però no es preocupi, a canvi de tot això, no li augmentarem la taxa de fems que paga i fins i tot li rebaixarem!!
No li pareix un regal meravellós?
S'imagina que això fos real? Que faria vosté si això succeís? Ho permetria? Estaria disposada a pagar menys doblers a canvi de reduir la seva qualitat de vida i de perjudicar la seva pròpia salut i la dels seus familiars i amics?

Idò, perquè voleu omplir Mallorca (que també és ca vostra, i ca nostra) de fems que no hem generat aquí? Per què hem d'assumir els costos mediambientals, turístics, etc. que suposarà la incieració de fems d'altres països?

S'imagina vostè al conseller de Salut, per exemple, fomentant uns hàbits de vida poc beneficiosos per a la salut dels ciutadans? Jo no, i de la mateixa manera, també em costa molt imaginar-me una consellera de Medi Ambient que es plantegi una mesura tan negativa a nivell mediambiental.

Crec que ni Mallorca ni els mallorquins/es ens ho mereixem i per això li deman que, en benefici de tots, es replantegi aquesta mesura.

Moltes gràcies.
Atentament,

[el teu nom]

http://www.change.org/petitions/departament-de-medi-ambient-del-consell-de-mallorca-no-volem-rebre-fems-d-altres-llocs-d-europa-a-mallorca?utm_campaign=friend_inviter_modal&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=18278589#