NOTA DE PREMSA
POSAM FIL A L’AGULLA AMB LA TEVA ROBA

   La Fundació Deixalles ha obert les instal·lacions dels seus tallers de Palma per als mitjans de comunicació convocats en roda de premsa.
   A les entranyes dels tallers de roba, de joguines i d'electro, entre munts de roba seleccionada i roba per seleccionar, la presidenta executiva de la Fundació, Francesca Martí, ha presentat la nova campanya de recollida de roba a les Balears i ha transmès als periodistes les inquietuds que està patint Deixalles en un context de crisi generalitzada i de perill per a l'estat de benestar social que vivim a les Illes Balears.
    - S'ha incrementat el percentatge de persones vulnerables a la nostra societat. Les llistes d'espera per poder realitzar un procés d'inserció s'han allargat moltíssim
    - Les subvencions per realitzar processos han disminuït en un 20% el 2012 i és preveu que hi ha possibilitats de que el 2013 encara disminueixin més.
   - A més aquestes subvencions es paguen amb molt de retard pel que les nostres despeses financeres en els dos darrers anys s’han incrementat en un 3,7
   - Dintre del primer quadrimestre de 2012 s'ha detectat una disminució en les entrades de roba en un 23,73%.
   - S’està observant a l’illa de Mallorca l’entrada en el sector de la recollida de roba d’entitats no transparents, amb ànim de lucre i que per norma general no inclouen entre les seves activitats criteris ecològics ni criteris socials. A més, en moltes ocasions, generen ocupació fora de les Illes.


 
La Fundació Deixalles vol:
    - Agrair a la ciutadania, a les empreses i a les administracions que al llarg dels anys han confiat en la nostra feina i ens han donat la roba , ja que aquesta és un mitjà per a la formació i reinserció sociolaboral de persones amb dificultats
    - Recordar a la societat mallorquina que el taller de roba forma part del pla de formació per a la reinserció sociolaboral de persones amb dificultats, de millora ambiental i de promoció de la solidaritat social. A la vegada que crea llocs de feina relacionats amb el taller de recollida de roba i selecció.
   - Recordar que l’aprofitament d’aquesta roba suposa una sèrie de beneficis ambientals per les nostres illes, evitam que un material es converteixi en residu i allargam la seva vida útil, amb el conseqüent estalvi d’aigua, energia,i matèries primeres, i reduint les emissions de CO2.
 
   Per tot això posam en marxa la campanya de recollida de roba de segona mà Posam fil a l’agulla amb la teva roba”


Palma, 28 d’agost de 2012
Nota: Recordeu que la seu de Deixalles Llevant és a un magatzem del polígon de Capdepera