Els conservadors (inclosa la direcció del PSOE, per mèrit propi) empren un llenguatge minuciosament edulcorat, on moltes d'expressions i paraules amaguen la impopular realitat.
   Hauríem de llegir les notícies substituint aquests eufemismes pel seu vertader significat.
El que diuen i realment volen dir:

Flexibilizació de l'acomiadament: Abaratiment de l'acomiadament, reducció de la liquidació per any treballat que li correspon a l'empleat i revisió a favor de l'empresari de la normativa de l'acomiadament procedent.

Flexibilizació de la negociació col·lectiva: Em passaré els convenis col·lectius per allà on no dic. Els modificarem unilateralment i us assegur que amb la intenció de no millorar-los. Aquests rojos sindicalistes quedaran astorats.

Mercats: Bancs, especuladors i taurons bursàtils.

Flexibilizació de les condicions laborals: Augment de la precarietat laboral.  A fer feina "un parell d'horetes més, i a cobrar un poquet menys". Contractes en pràctiques fins als 35 anys i jubilació als 67 anys, per ara.

Baixada d'impostos per generar ocupació: Apagar un incendi estalviant en mangueres.

Calmar els mercats: Submissió de la democràcia als vergonyants interessos privats.

Retallades a la despesa social: Anau-vos oblidant de l'estat del mig-estar.

Pujades d'impostos a les rendes més altes: Tu vota'm i després ja mirarem què feim.

Capital neoliberal: Desregulació financera per fer el que ens véngui en gana. Si ens surt malament, els Governs ja ens rescataran, que per això hi són.

Acabar amb els paradisos fiscals: Quan torni de Suïssa ho faré mirar, ho promet.

Amb la que esta caient: O acceptes o te'n vas al carrer.

Reduir la despesa en sanitat sense que afecti el servei: Deu hores a urgències passen volant. Tanmateix, estant a l'atur tenen temps de sobra.

Reduir la despesa en educació sense que afecti el servei: Què és aixó que el professor no té perquè netejar l'aula on fa feina? Tu agafa granera!

Austeritat: Llevarem la Nespresso de l'oficina, aixó sí, els viatges en classe bussines ni els toqueu.

Voldria aprofitar aquesta carta per dirigir unes paraules als que creien que votant el PP tots estaríem millor, que sortirem de la crisi com diuen ells. Ja ho veis, el tàndem PPSOE té bones receptes per a tots nosaltres. Confiem en ells.

Miquel Estelrich Bestard, Cala Rajada