Manca d'accessibilitatHola! El meu nom és Beatriz i visc aquí, a Capdepera, des que vaig néixer, farà ara 19 anys. Us escric perquè fa uns mesos que vaig decidir fer un vídeo en forma de protesta cap a la poca accessibilitat que hi ha al municipi de Capdepera, i en concret, a Cala Rajada. Per això he fet ús de fotografies realitzades per mi mateixa, amb ajuda d’una amiga, i d’alguns articles referents a aquest tema que apareixen al BOE i al BOIB, de tal manera que quedi plasmat el contrast entre el que és i el que hauria ser, i així posar de manifest la gran quantitat de barreres arquitectòniques que tant jo com altres persones amb discapacitat física ens trobam dia a dia al nostre municipi.

 


A continuació adjunt el vídeo al qual faig referència i també adjunt l’enllaç de Youtube en què està penjat (http://www.youtube.com/watch?v=K7XOlbkavTs). Adjunt també tres fotos del centre Cap Vermell (pertanyent a l’Ajuntament), l’obertura del qual es va dur a terme fa cosa d’un any i que, com es pot observar a les fotos, no compleix amb les lleis d’accessibilitat en tenir diverses de les seves sortides d’emergència amb esglaó i un ascensor sense funcionar durant tot el període que el centre duu obert (per la qual cosa una persona amb discapacitat no pot accedir a àrees com ara la biblioteca o el departament d’assumptes socials, entre d’altres).

 He pensat que potser si aquest vídeo es fes públic, la gent podria jutjar per si mateixa les situacions en què ens trobam cada dia i, amb una mica de sort, l’Ajuntament o alguna persona que en formi part també veuria aquest vídeo. No esper grans canvis, però només que una part de la població sigui conscient que cal una millora, ja estaria satisfeta.


Des d'ara mateix, moltes gràcies. Una salutació,

Beatriz