Si dins la història de Catalunya aparegué en certa ocasió el tamborer del Bruc, els temps canvien que es una barbaritat, ara apareix pel Bruc de Son Moll, un matalàs per que puguin dormir els qui guanyaren aquella batalla. Però... la persona o persones que l'han deixat aquí...No seria millor que el tinguessin davant ca seva al moment de anar a cercar-lo o que el duguessin al lloc que l'Ajuntament te preparat per aquests casos?.

   Encara tenim entre nosaltres persones incíviques que se’n  foten dels altres

 Joan Espiritusanto