El passat dimarts, dia 25, va visitar el nostre municipi el conseller de Cooperació Local, Miquel Rosselló, a fi d'establir un primer contacte de col·laboració amb les autoritats locals. A la fotografia el podem veure amb del batle, Bartomeu Alzina, i els regidors Maria Orts i Mateu Garau, a més d'alguns membres del seu gabinet.