Image

 

 Informació dels pròxims plenaris Ajuntament de Capdepera:
 
• Dimarts, dia 21 d'agost:
Empresa pública Capdepera Segle XXI, Sau sessió extraordinària Junta General Accionistes convocatòria
Hora: 10 h.
LLoc: Salò d'Actes de la Casa Consistorial
Ordre del dia: nomenament membres consell d'administració
 
• Dimarts, dia 21 d'agost:
Sessió extraordinària Ajuntament ple convocatòria
Hora: 10'30 h.
Lloc: Salò d'Actes de la Casa Consistorial
Ordre del dia: 1) Aprovació acta sessió anterior: 25/07/07; 2) Pressuposts i plantilla de personal 2007
 
• Dimarts, dia 21 d'agost:
Sessió extraordinària Ajuntament ple a petició membres de l'oposició convocatòria
Hora: 11 h.
Lloc: Salò d'Actes de la Casa Consistorial
Ordre del dia: Explicacions dels motius que han decidit la tala dels dos pins de la Plaça d'es Sitjar