Foto 13 de maig a les 12 h. Quin són els correctes i quins els incorrectes?


Un lector ens envia aquesta fotografia del carrer sant Andreu i ens expresa per una banda la dificultat de pasar per aquest carrer de doble direcció senyalant l'aparcament que hi ha a 50 metres al Centre Cap Vermell. Demana que la policia faci una mica més acte de presència i, sobretot, una reestructuració de la circulació del trànsit més allà del carrer de l'Agulla on sembla que pot haver-hi circulació de doble sentit i aparcament en ambdós llocs quan no hi passen i no serà per manca d'accidents.

Queda dit!