Carta d'Antònia Del Río data 21 d'agost
.Benvolguts, volia informar que he pogut observar a varis hotels de Cala Rajada que hi ha canonades que deixen anar aigua a la via pública. Un d'ells de forma continuada, fins el punt que hi ha verdet i ha prosperat la vegetació a la vorera. No tenc clar que sigui legal, i informaré degudament a l'ajuntament, però en qualsevol dels casos me pareix un dispendi d'aigua que no podem consentir en sequera i pensava si voldríeu fer menció de la situació. Tenc imatges que vos puc cedir.

A Del Río

(*) Lamentam el retràs en la publicació d'aquesta carta que no per això manté tota la seva vigència i crítica.

.