Crec que les regidores d'EU-Els Verds haurien de fer acte de contrició i repassar els seus actes, fets i comentaris realitzats des del dia de la tragèdida fins a dia de avui   En primer lloc, vull donar el meu suport a totes les famílies dels malaguanyats treballadors de l'hotel Son Moll, que són les persones que sofrexien aquest calvari.
   En segon lloc, crec que les regidores d'EU-Els Verds haurien de fer acte de contrició i repassar els seus actes, fets i comentaris realitzats des del dia de la tragèdida fins a dia de avui.
   Si no ho tenc mal entès, la regidora d'EU-Els Verds, Maria Orts, era una de les representants de l'equip de govern a la comissió d'Urbaninsme, que està formada por cinc regidors (tres del govern: Mateu Garau (president), Maria Orts i Tomeu Alzina). Demana responsablilitats al Batle, està bé, però no haurien de ser tan hipòcrites i presentar la seva dimissió també, ja que forma part d'aquesta comissió que duu es seguiment de tots els expedientes urbanístics, amb llicència i fora llicència, amb notificacions i fora notificacions.
  En tercer lloc, haurien de repassar tots els seus actes, duits a terme durant aquesta curta etapa en el govern i demanar-se si la foma d'actuar, i de... què han fent elles, si haguesin estat a l'oposició com haguessin actuat.
  En quart lloc, crec que tot això està en mans d'un jutge i crec que és ell qui ha de deduir les reponsabilitats d'aquests fets i que cada persona tendrà la seva opinio, que sera diferent a la d'una altra persona, però només una tendrà capacitat per a jutjar els fets.
  En darrer lloc, crec que molta gent esperava aquest descenllaç que es veia venir i que aquesta desgràcia ha acabat de fer vesar. Ara el grup EU-Els Verds tendrà la possibilitat de reprovar el senyor batle i alinear-se amb les postures del PP sobre aquest assumpte. Una reflexió: serà que el PP per l'extrem dret i EU-El Verds per l'extrem esquerre tendran un lloc on unir-se i coincidir amb el seus plantejaments? Molt curiós, el tàndem Joan-Maria.
  I dir la nota de cordura fins al dia de avui d'ES GRUP, que no s'ha manifestat de cap de les maneres.

  Molts d'anys i feliç any 2009

Colau Bordoy