Ubicació Na Taconera, carrer Xiprell 


Toni Andreu ens envia aquestes fotografies on han col·locat els quatre contenidors just davant la porta de ca seva....no fa falta dir res pus. 

Fins el darrer dia hem rebut queixes...Cal un canvi?