Un lector ens ha remès aquesta imatge amb un breu text “No tenim remei”.  La imatge  esta presa a la carretera de s’Heretat, i mostra un abocament de materials a la vorera de la carretera.

Fa un temps vam publicar una nota explicant la brutor que hi ha a fora vila, on curiosament surt el mateix el mateix indret... evidentment el caramull ha crescut.