Avui de matinada ha plogut un poc.
Idò sixí d'embassada està na Ferradura.
No hi ha cap imbornal, ni un forat per poder evacuar l'aigua.
Què passarà quan plogui de veres?

Gabellina matinera