Lloc: Carrer des Moll cantonada carrer Sant Andreu (davant el local del Judo Reshinkan). Solar annex al punt de recollida selectiva de residus urbans.

Vergonya del veïns incívics que, en lloc de depositar els residus als contenidors corresponents els deixen directament al terra dels contenidors o al solar adjacent (garrafes de plàstic, llaunes de refrescs, bosses d'escombraries, restes de poda i d’obra, roba, joguines, mobiliari, etc...)

Vergonya del veïns incívics que, en lloc d’utilitzar el servei, gratuït, de recollida de voluminosos (mobiliari, electrodomèstics, etc...) i deixar-los davant el seu portal fins el dia contractat de recollida, els depositen davant els contenidors o directament al solar adjacent, amb nocturnitat i traïdoria.

Vergonya dels nostres regidors i funcionaris de medi ambient que, sent coneixedors d’aquets abocaments incontrolats, tant a aquest punt com a altres indrets del poble, no fan res per posar-hi solució (vigilància, identificació del infractors, sancions, etc...)

Proposta: L’Ajuntament hauria de fer netejar el solar o solars en qüestió, tota vegada que aquest estat de brutícia es propiciat per la existència del punt de recollida selectiva, a més d’altres mesures com augmentar la alçada del muret de tancament del solar el tram suficient perquè no es propicií aquests abocaments incontrolats que tant embruten el municipi.  

Un ciutadà