Carta de Climent Crespo respecte de les processons

BONS CRISTIANS, és el que es fan dir algunes persones. Per jo això és molt més: xerrar i dialogar, donar una mà, recolzar... i moltes coses més. Amb algunes crítiques que han aflorat pel desenvolupament d'aquestes darreres celebracions, vull dir dues coses com a integrant de la Confraria de la Mare de Déu de l'Esperança.

Si hi ha gent que vol escurçar el recorregut de les processons, que ho faci arribar al rector i al consell parroquial.
Com a membre de la confraria VERGE DE L'ESPERANÇA, vull dir que nosaltres sempre hem fet el que ens dicta el rector del poble.
Mentre el rector no ho digui, nosaltres seguirem talment.
Aquest any, després de dos anys sense processons, alguns dels que es donen per BONS CRISTIANS, pens que han fet una mica de BOICOT a la Setmana Santa.
Abans, la processó baixava pel Carrer Esparreguera, fa uns vint anys o més, es va canviar al Carrer s'Alzinar. Aquesta gent deia que era impossible que els passos poguessin circular pel davant de les seves cases, que les obres de l'Ajuntament no deixaven l'espai adient. Amb MALA FÉ (no de bons cristians), aquesta gent va estacionar els seus cotxes on sabien que passava la processó del DIJOUS SANT. Les fotografies publicades a aquest mateix mitjà ho demostren i pel contrari, per les obres no tenguérem cap mal de cappot ser una mica de manca d'il·luminació). Aquest fet no ha fet més que donar maldecaps i feina al nostre rector, a la Policia Local, als responsables de la Confraria i als responsables d'aquest tipus d'esdeveniments de l'Ajuntament. Gràcies a aquests BONS CRISTIANS. Si volen fer canvis, que les facin arribar al Consell Parroquial i el que aquest decideixi i sense cap problema, els altres ho farem. Climent Crespo