Un lector després de fer diverses gestions ens envia indignat aquests comentaris i aquestes fotos. Diu: 
"Es camins des Clonanell i de ca'n Deià tenen un clot un dins s'altra i pareix ser que l'ajuntament passa d'arreglar des de fa més de dos anys.
Les herbes s'enfilen per ses parets i rejilles.
Però els veïns hem observat que cada any no s'obliden de cobrar ses contribucions".
L'ajuntament te atorgat un contracte de conservació i manteniment dels camins dels municipi a una empresa. Cada setmana senyala quina feina han de fer. Aquests veïnats se n'han adonat que hi ha camins no els hi falta manteniment i d'altres que no saben si hi són.