Una lectora, aprofita les obres del passeig marítim per fer aquest comentari: Si s'arregla el passeig marítim per convertir-ho en un tram com aquest del moll no val la pena fer-ho. O si ho fan que ho paguin aquells que se'n beneficiaran. Perquè no és just que els propietaris ocupin el 70% de l'espai públic i els vianants, a peu o en bici, ocupem el 30%. El tancament de l'espai i convertir-he en exclusiu ja és traca i mocador i es veu clarament la connivència municipal al respecte.

Tot plegat, una vergonya!