per RGS

Jo vull comentar un petit fet que vaig viure la setmana passada. Havíem quedat amb 2 amics per a fer una xerradeta i ens verem al CLUB DE LA 3a EDAT DE CAPDEPERA. Quedàrem a les 15h per fer un cafetet (fins aquí tot bé), entrarem al club i feia una calor "que te cagues". El termostat marcava 25 graus, hi havía 2 famílies dinant a la mateixa taula ( 8 ò 10 persones sensa cap mesura de seguretat), eren a la sobretaula i tan sols xerraven i cridaven, donat l'alt volum de la música. Al pis superior, un grapat de gent que jugava a BINGO, amb una temperatura ambiental suposadament igualment alta com a la part baixa ( vaig surtir defora i vaig poder comprovar que absolutament totes les finestres i portes romanien tancades).
Com és possible que les autoritats permetin que en un ESPAI MUNICIPAL, passi això??? Per què no els fan ventilar els espais? Son les racomanacions de salut!!! Medidors de CO2, ventilació, mans netes, mascaretes. Els nostres nins i mestres ho apliquen a les escoles, ells pateixen també el fred i el vent. Per qué els de la 3a edat poden fer tot els que els passi pels dallons???
He pogut comprovar que els alumnes del curs de restauració de l'escola d'adults també fan feina a portes obertes, les corals fan concerts amb mascareta posada, i així segur que podria anomanar més grups del poble. Ells, els nostres majors, están vacunats, però igualment poden transmetra el virus als seus fills i néts. Llavors todem trobar i pensar que realment es normal que al municipi hi trobem moltíssims casos de contagis i confinaments. 
No es pot donar tota la culpa als joves, als locals i comerços, crec que ara també tenen una gran part de culpa els padrins per no seguir o cumplir ells les normes de seguretat. Pel que m'han contat, al Club de 3a edat de Cala Rajada passa mes o manco el mateix, si juntam tots els de les illes... imaginau la de contagis que ens poden propagar els padrins.


RGS