Voldria comentar un fet que m'ha cridat l'aenció. Al facebook de l'Ajuntament de Capdepera s'informa que amb data 9  de desembre hi ha en el municipi 28 casos confirmats de COVID (actius) per als 7 darrers dies. Pel mateix dia 9 de desembre, a la plana informativa de la Conselleria de Sanitat "Visor COVID19" ( https://www.caib.es/sites/covid-19/es/visor_covid-19_illes_balears/) informen que a Capdepera n'hi ha 56 casos confirmats a 7 dies. Una xifra que du a una incidència 460,6 a 7 dies i de 756,7 als 14 dies. Aquesta derrera la més alta de les enregistrades en el nostre municipi durant la pandèmia.


Resulta curiós que les xifres donades per l'Ajuntament de Capdepera i les de Sanitat són tan dispars, concretament el doble. Pot ser se'm perd alguna cosa i no entenc com es fan els càlculs.

Sigui com sigui, sense cap ànim de controvèrsia, com a ciutadà m'agradaria que les xifres "oficials" coincidissin sense prejutjar quines són les correctes i quines les errònies (no descart que sigui una interpretació errònia meva).


Un gabellí desconcertat