Paviment alçat, papereres que no hi són i mural del peix demacrat i abandonat


Les imatges no necessiten més comentaris. Foto 1 Paviment alçat.


Foto 2 Mural descloscat, demacrat i,per cert, no hi havia altra lloc per posar el senyal?
Foto 3: On és la paperera?


Foto 4 Paviment alçat