La informació de les zones de protecció dunar a Cala Agulla és molt petita i està molt deteriorada. No es podria millorar i posar-ne més amb els doblers de l'ecotaxa? 
Sempre es veu a gent creuar per aquesta zona i no respecten les normes. No es podrien posar vigilants per protegir la nostra natura?

Marja Link